Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 21 februari 2019

Tussen de Verbrandstraat en de Klein Dalenstraat worden stap voor stap 28 woningen gebouwd. Voetgangers krijgen er vrij baan en spelen op straat is er toegelaten. Autobestuurders moeten er dubbel voorzichtig zijn. Aan de toegangsweg in de Albert Devuestraat wordt hiervoor een woonerf-verkeersbord …

Op 15 februari 2019

In onze zoektocht naar een slanker en meer efficiënt bestuur werd er afgelopen dinsdag weer een nieuwe stap gezet:het aantal gemeenteraadscommissies wordt verminderd van 8 naar 3. In een commissie worden de agendapunten van de gemeenteraad besproken met de raadsleden, voorafgaand aan de …

Op 5 februari 2019

Te gast bij Radio2 om wat te vertellen over het burgemeesterschap, mijn leven en het werk dat op de plank ligt. [youtube:sN2-WFjNMzk] …

Op 22 januari 2019

Vanaf vandaag kunnen inwoners van Herent officieel en openbaar hun vraag stellen aan het college van burgemeester en schepenen. Na elke zitting van de gemeenteraad wordt hier een uur voor uitgetrokken. Wie een vraag wil stellen dient deze schriftelijk in, per e-mail op secretariaat@herent.be of per …

Op 24 november 2018

  Op 2 januari leggen de nieuwe raadsleden de eed af. Voor N-VA zullen zetelen: Machteld Vandevoorde, Stijn Van Meerbeeck, Christophe Lonnoy, Marc Debusschere, Katleen D’Haese en Astrid Pollers. Willy Kuijpers, die werd verkozen vanop de 26ste plaats, heeft beslist niet meer te zetelen en alle …

Op 21 november 2018

Nieuwe coalitie: we zijn vertrokken! De gebeurtenissen in Herent na de verkiezingen van 14 oktober werden al uitgebreid toegelicht in de kranten en op ROB. Feit is: vanaf 1/01/2019 start een nieuwe coalitie van N-VA, CD&V en Open VLD met veel enthousiasme aan 6 jaren beleid. Het aantal schepenen is …