Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 14 januari 2018

Op de gemeenteraad van januari werd Marc Debusschere ingezworen als opvolgend raadslid. Hij volgt Wouter Vlassak op die zich sinds 2013 met veel enthousiasme en overtuiging als gemeenteraadslid voor N-VA in Herent heeft ingezet. Wouter was secretaris in commissie II en voorzitter van commissie VII …

Op 20 december 2017

Onze inwoners en verenigingen kunnen bij de organisatie van evenementen en buurtfeesten rekenen op de hulp van de gemeente. Sinds jaar en dag is er sport- en spelmateriaal dat kan geleend worden en ook tafels, stoelen, nadars en meer. Hiervoor bestonden er aparte reglementen, wat soms tot verwarring …

Op 10 december 2017

De extra parkeerplaatsen werden aangekondigd in 2016, weldra is 2017 voorbij en ze zijn er nog niet… zucht! Tijdens het plannen bleek dat voor de werken een gunning vereist was, waarvoor dan weer eerst een bestek moest worden opgemaakt . Dit alles heeft geleid tot een aanzienlijke vertraging. Eind …

Op 22 november 2017

Marleen Schouteden heeft reeds enige tijd kenbaar gemaakt dat zij, gezien haar leeftijd, geen tweede termijn ambieert. Advocaat Schouteden, die 72 werd in mei, is reeds sinds 1970 actief in de Volksunie. Zij was gedurende vele jaren OCMW-raadslid en oefende ook het ambt van schepen uit. Marleen …

Op 14 november 2017

Vanaf november 2017 verhuist de Hulpverleningszone Oost naar de (laatste) nog vrijstaande kantoorruimte bovenop De Kouter. Op 17 juli 2017 werd een overeenkomst voor een periode van 10 jaar gesloten. Het AGB heeft hard gewerkt aan het inrichten van de kantoorruimten op maat van de Hulpverleningszone …

Op 30 oktober 2017

Samenwerken werkt. Onder dat motto stellen de 30 N-VA afdelingen uit Oost-Brabant, onder impuls van het Arrondissementeel Bestuur Leuven, hun gedeelde visie op mobiliteit voor. Omdat mobiliteit een van de belangrijkste lokale thema’s is voor de burger, besloot de N-VA met één regioaanpak te komen …