Nieuws

Op 18 februari 2020

Soms vragen inwoners om een zone 30 in te stellen in hun straat. Maar waar zijn er nu reeds zones 30 op ons grondgebied? We hebben deze eens in kaart gebracht.  Klik op de link hieronder en in een nieuw venster krijgt u een overzicht van de verschillende zones met een 30km/u snelheidsbeperking …

Op 11 februari 2020

Och jaa! Weet je nog? Dat hadden wij vroeger ook thuis! Ons moeder deed dat ook zo! Samen herinneringen ophalen kan zoveel deugd doen, plezier beleven aan voorwerpen van toen en glimlachen om wat toen in de mode was. Hiervoor werd er een speciale “herinneringskoffer” gemaakt, gevuld met oude …

Op 14 januari 2020

Infosessies Meerjarenplanning Herent op zondag 15/03 en maandag 16/03   Wil u graag meer weten over de plannen van het gemeentebestuur? Op zondag 15 en maandag 16 maart komt het college van burgemeester en schepenen naar elke deelgemeente om op uw vragen te antwoorden. De hoofdlijnen van de …

Blikvangers

 • Veegacties

  Op regelmatige basis voeren de gemeentewerkers een veegactie uit in een aantal straten. Inwoners uit die straten krijgen een infokaart in de brievenbus zodat zij op tijd hun wagen kunnen verplaatsen.
 • Audioverslag gemeenteraad 11 februari 2020

  De welzijns- en gemeenteraden zijn vanaf 2020 na afloop te beluisteren via een link op de website van Herent. Ongecensureerd!
 • Bouw van een instructiezwembad met beweegbare bodem

  Op de site van het sportcentrum Bart Swings komt ook een instructiezwembad met beweegbare bodem voor Herentse schoolkinderen, vrijetijdszwemmers en sporters. Budget 7.500.000 euro Timing 2023-2024
 • Verfraaiing dorpspleinen Veltem, Winksele en Herent

  De langverwachte heraanleg van het dorpsplein van Veltem kan eindelijk starten met de ontdubbeling van de riolering. Nu kan het plein weer een echte dorpskern worden, die uitnodigt om elkaar te ontmoeten. Ook de pleinen van Winksele en Herent verdienen een opwaardering.
 • Trage wegen toegankelijk maken

  Trage wegen zijn vaak veiliger en bieden soms een onverwachte kijk op de omgeving. We zorgen voor het onderhoud en openhouden ervan. Budget 100.000 euro
 • De UitPAS in Herent, voor vrijetijdsbeleving met kansentarief

  We voeren de UitPAS in, een spaarkaart voor wie deelneemt aan socio-culturele activiteiten. Dankzij de UitPAS gaat het toekennen van een voordeeltarief veel makkelijker. Timing 2020