Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 22 november 2017

Marleen Schouteden heeft reeds enige tijd kenbaar gemaakt dat zij, gezien haar leeftijd, geen tweede termijn ambieert. Advocaat Schouteden, die 72 werd in mei, is reeds sinds 1970 actief in de Volksunie. Zij was gedurende vele jaren OCMW-raadslid en oefende ook het ambt van schepen uit. Marleen …

Op 14 november 2017

Vanaf november 2017 verhuist de Hulpverleningszone Oost naar de (laatste) nog vrijstaande kantoorruimte bovenop De Kouter. Op 17 juli 2017 werd een overeenkomst voor een periode van 10 jaar gesloten. Het AGB heeft hard gewerkt aan het inrichten van de kantoorruimten op maat van de Hulpverleningszone …

Op 30 oktober 2017

Samenwerken werkt. Onder dat motto stellen de 30 N-VA afdelingen uit Oost-Brabant, onder impuls van het Arrondissementeel Bestuur Leuven, hun gedeelde visie op mobiliteit voor. Omdat mobiliteit een van de belangrijkste lokale thema’s is voor de burger, besloot de N-VA met één regioaanpak te komen …

Op 30 oktober 2017

Op de politieraad van 26 oktober werd de begroting 2018 van politiezone HerKo goedgekeurd. Er wordt voor 315.000 euro geïnvesteerd. De servers worden vervangen en het administratieve netwerk zal vanaf 2018 bereikbaar zijn op locatie, zodat onze politiemensen efficiënter kunnen werken. HerKo plant …

Op 30 oktober 2017

Het bouwproject aan de Haachststraat-Overstraat staat nu echt in de startblokken. Op 20 oktober was er een werfvergadering met de bouwheer, de gemeente, nutsmaatschappijen en de ouderraad van GBS Toverveld om de start van de werken te bespreken. Er werd al begonnen met het leeghalen van de af te …

Op 12 september 2017

Vandaag besliste het Herentse bestuur om niet deel te nemen aan de haalbaarheidsstudie naar een gezamenlijk, intergemeentelijk zwembad aan Kampenhout-Sas. De gereserveerde oppervlakte aan het Sas is te beperkt, en biedt dus geen bevredigende oplossing voor de noden van de vele schoolkinderen uit …