Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 30 oktober 2017

Samenwerken werkt. Onder dat motto stellen de 30 N-VA afdelingen uit Oost-Brabant, onder impuls van het Arrondissementeel Bestuur Leuven, hun gedeelde visie op mobiliteit voor. Omdat mobiliteit een van de belangrijkste lokale thema’s is voor de burger, besloot de N-VA met één regioaanpak te komen …

Op 30 oktober 2017

Op de politieraad van 26 oktober werd de begroting 2018 van politiezone HerKo goedgekeurd. Er wordt voor 315.000 euro geïnvesteerd. De servers worden vervangen en het administratieve netwerk zal vanaf 2018 bereikbaar zijn op locatie, zodat onze politiemensen efficiënter kunnen werken. HerKo plant …

Op 30 oktober 2017

Het bouwproject aan de Haachststraat-Overstraat staat nu echt in de startblokken. Op 20 oktober was er een werfvergadering met de bouwheer, de gemeente, nutsmaatschappijen en de ouderraad van GBS Toverveld om de start van de werken te bespreken. Er werd al begonnen met het leeghalen van de af te …

Op 12 september 2017

Vandaag besliste het Herentse bestuur om niet deel te nemen aan de haalbaarheidsstudie naar een gezamenlijk, intergemeentelijk zwembad aan Kampenhout-Sas. De gereserveerde oppervlakte aan het Sas is te beperkt, en biedt dus geen bevredigende oplossing voor de noden van de vele schoolkinderen uit …

Op 30 mei 2017

Vanaf 1 juni 2017 vereenvoudigt de aanvraag voor de stedenbouwkundige-, verkavelings-  en milieuvergunning tot één omgevingsvergunning. Het overgrote deel van de aanvragen (projecten met medewerking van een architect) moet verplicht digitaal ingediend worden. voor een snellere en efficiëntere …

Op 30 mei 2017

Voor maximale efficiëntie, werkt HERKO samen met de stad Mechelen en andere politiezones: Sinds 2016 huurt de politiezone HERKO een verplaatsbare, onbemande camera van de gemeente Zaventem. De federale wegpolitie zorgt voor de verwerking en afhandeling van de vastgestelde snelheidsovertredingen …