Jozef Verdonck

Na 25 jaar in Herent te wonen en onze vier kinderen er te zien opgroeien, waardeer ik de vele activiteiten die er georganiseerd worden. Ik wil graag mee deze fijne gemeente verder uitbouwen en vraag  uw steun voor deze enthousiaste ploeg. Met mijn beroepservaring en als penningmeester, zet ik me reeds enkele jaren in om onze burgemeester en schepenen goed  te informeren. Op die manier wil ik ook in de toekomst helpen om de typische identiteit van Herent, “dorpen” dicht bij de stad en dicht bij het platteland, te behouden in het belang van al zijn inwoners.