Ivo Claesen

Ik ben inwijkeling in Delle. Toch heb ik al heel wat ervaring in dorpspolitiek in een gemeente waar je het klappen van de zweep leert kennen: Wezembeek-Oppem. Als Volksunie-bestuurslid was ik er gemeenteraadslid, OCMW-raadslid en PWA secretaris. Ik ben nog steeds lid van vele socioculturele en sportverenigingen.

Vanaf de start van vzw De Rand, die de zeven culturele centra in De Rand beheert, ben ik er bestuurslid alsook lid van de algemene vergadering van Vabr’accent, de overkoepelende organisatie voor alle Vlaams Brabantse culturele centra. Binnen De Rand ben ik ook voorzitter van de werkgroep Taal, die zich bekommert om het taalgebruik en zelfstandigen aanmaant om het Nederlands te gebruiken.

In Delle ben ik actief in enkele verenigingen: bestuurslid “Ik hou van Delle”, medeoprichter en actief bestuurslid van 2stratenfeest Pote- en Reikemstraat, lid van Landelijke Gilden. Ik wil mij in Winksele-Delle inzetten voor het wegwerken van de oorzaken van de overstromingen bij zware plensbuien. Ook de geurhinder en de verhoogde verkeersdrukte vragen om maatregelen.