Ivo Claesen

Ik ben inwijkeling in Delle. Toch heb ik al heel wat ervaring in dorpspolitiek in een gemeente waar je het klappen van de zweep leert kennen: Wezembeek-Oppem. Als Volksunie-bestuurslid was ik er gemeenteraadslid, OCMW-raadslid en PWA secretaris. 

Ik woon sinds 2000 in Delle en ben actief in heel wat verenigingen. Het is fijn om een handje toe te steken in onze buurt. Hier in Delle is er (nog) geen buurthuis en daar wil ik mij voor inzetten. Veiligheid en een goede leefomgeving zijn voor mij belangrijk. De wateroverlast bij felle buien en het toenemende vliegtuiglawaai zijn mijn grote bezorgdheden.