Christophe Lonnoy

Voorzitter N-VA Herent

Politiek laat me niet los!

Als rasechte Herentenaar en zoon van Veltemse zelfstandigen is er nog steeds de zin om te blijven ondernemen in mijn gemeente. Gedreven en geëngageerd voor Herent, Veltem, Beisem, Winksele en Delle! Voor de gemeente waar ik samen met mijn vrouw en zoontje ons goed voelen en waar ik me wil blijven inzetten voor een rechtvaardig beleid. Voor mijn dorpsgenoten iets betekenen zal steeds mijn ambitie blijven.

Met mijn no-nonsense aanpak wil ik verder werken aan een veilige en welvarende gemeente waar iedereen elkaar op straat kan ontmoeten, mensen elkaar kennen en zich veilig voelen. Daar waar het goed is om te leven, te ondernemen en te wonen. Dat is wat ik wil en waar ik voor ga!

Als jonge gemotiveerde N-VA’er wil ik samen met jullie verder de krachten bundelen om onze gemeente nog aantrekkelijker te maken.

Met vriendelijke groet,

Christophe Lonnoy
Voorzitter N-VA Herent

Gemeenteraadslid gemeente Herent
01/2013 – 2018 | OCMW-raadslid (raad voor maatschappelijk welzijn) gemeente Herent
01/2013 – 2018 | Lid Vast Bureau OCMW (raad voor maatschappelijk welzijn) gemeente Herent
01/2013 – 2018 | Lid raad van bestuur (RvB) Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) De Kouter gemeente Herent

03/2014 – tot heden | Voorzitter N-VA Herent
03/2013 – 08/2014 | Ondervoorzitter N-VA Herent