Programma

Herent: dit stukje Vlaanderen is onze thuis. Hier wonen en leven wij. Hier liggen onze wortels, in de straten, wijken en dorpen die Herent vormen. Het is goed wonen in Herent: volgens Statistiek Vlaanderen (Uw gemeente in cijfers: 2018) woont 89% van onze inwoners graag in Herent en is 75% tevreden of zeer tevreden over onze gemeente. Mooie cijfers, maar dat neemt niet weg dat het op heel wat terreinen (nog) beter kan en moet.

N-VA Herent heeft een duidelijk programma en een langetermijnvisie. De toekomst overkomt ons niet, die maken we zelf. Een lokaal bestuur werkt met belastinggeld van burgers en bedrijven en daar willen wij als een goede huisvader/-vrouw mee omgaan.

Voor N-VA Herent moet een lokaal bestuur duidelijke, gefundeerde keuzes maken. We schuiven geen problemen door naar wie na ons komt. Elk beleid moet op lange termijn haalbaar blijven en mag geen onredelijke hypotheek leggen op de beleidsvrijheid van toekomstige besturen (en generaties).


U kunt hier ons programma downloaden waarin u kunt lezen hoe wij tegen de dingen aankijken en wat wij de volgende zes jaar willen realiseren. Wie vragen of opmerkingen heeft, kan terecht op onze Facebook-pagina, op de website of gewoon via mail op herent [at] n-va.be.

youtube:https://youtu.be/jiRIJtOEn0w