Nieuws

Op 12 september 2017

Vandaag besliste het Herentse bestuur om niet deel te nemen aan de haalbaarheidsstudie naar een gezamenlijk, intergemeentelijk zwembad aan Kampenhout-Sas. De gereserveerde oppervlakte aan het Sas is te beperkt, en biedt dus geen bevredigende oplossing voor de noden van de vele schoolkinderen uit …

Op 30 mei 2017

Vanaf 1 juni 2017 vereenvoudigt de aanvraag voor de stedenbouwkundige-, verkavelings-  en milieuvergunning tot één omgevingsvergunning. Het overgrote deel van de aanvragen (projecten met medewerking van een architect) moet verplicht digitaal ingediend worden. voor een snellere en efficiëntere …

Op 30 mei 2017

Voor maximale efficiëntie, werkt HERKO samen met de stad Mechelen en andere politiezones: Sinds 2016 huurt de politiezone HERKO een verplaatsbare, onbemande camera van de gemeente Zaventem. De federale wegpolitie zorgt voor de verwerking en afhandeling van de vastgestelde snelheidsovertredingen …

Blikvangers

  • Bouwproject Haachtstraat-Overstraat