Intergemeentelijke samenwerking (IGS) en adviesraden

Wouter Vlassak

Politieraadslid en Afgevaardigde SoKreMa

Veerle Van Craeyevelt

afgevaardige Volkswoningbouw

Lut Rampelbergh

politieraadslid, Iverlek bestuurscomité, Ecowerf Raad van bestuur, Hofheide Raad van bestuur, gemeentelijk afgevaardigde Interleuven

Katleen D'Haese

Voorzitter Raad van Bestuur AGB De Kouter en Politieraadslid

Ivo Claesen

Ouderenadviesraad, Ondernemersraad

Christophe Lonnoy

Raad van Bestuur AGB De Kouter

Astrid Pollers

Lid van de Raad van Bestuur AGB De Kouter