Willy Kuijpers

Mijn politieke inzet was altijd en is nog steeds gebaseerd op sociaal engagement en het integraal federalisme zoals dat door de Volksunie werd belichaamd. Om tot een goede, sociale en democratische samenlevingsopbouw te komen gaat het integraal-federalisme uit van het subsidiariteitsbeginsel dat zegt dat de overheid zich niet moet bemoeien met beleidsdomeinen die beter op een lager niveau worden geregeld. We leven allemaal in kringen (gezin, familie, vrienden, gemeente,...) die alsmaar uitdeinen tot je Vlaanderen hebt en vervolgens Europa.  308 gemeenten in Vlaanderen hebben nu nood aan meer nabije draagkracht voor iedere inwoner. De interne staatshervorming, die werd ingezet door Vlaams minister van binnenlands bestuur Bourgeois, is daarom noodzakelijk. Op gemeentelijk vlak heeft dit belangrijke gevolgen. Daarvoor heb je denkende durvers nodig die vooruitziend handelen. Daarom steun ik de N-VA in Herent, waar we een traditie voortzetten die voor onze gemeente in 1970 werd ingezet.