30 N-VA afdelingen uit Oost-Brabant pakken mobiliteit samen aan

Op 30 oktober 2017

Samenwerken werkt. Onder dat motto stellen de 30 N-VA afdelingen uit Oost-Brabant, onder impuls van het Arrondissementeel Bestuur Leuven, hun gedeelde visie op mobiliteit voor. Omdat mobiliteit een van de belangrijkste lokale thema’s is voor de burger, besloot de N-VA met één regioaanpak te komen voor een aantal lokale mobiliteitsproblemen. De 3 speerpunten die de N-VA in Oost-Brabant naar voor schuift zijn de uitbouw van gezamenlijke vrachtroutes, één mobiliteitsapp en een intergemeentelijk fietsbeleid, met daarbij vooral aandacht voor veilige routes naar school en werkomgevingen, een fietsdeelsysteem over gemeentegrenzen heen en de uitrol van Route2School. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is