196 bijkomende sociale woningen in Herent

Op 26 september 2018

Vlaanderen vraagt ons om tegen 2020 minstens 133 sociale huurwoningen extra te bouwen.

N-VA Herent heeft zich steeds ertoe verbonden deze doelstelling na te streven en te behalen.

Hoever staan we?

 

In 2016 opende de Floreal in Herent, met 17 appartementen.

De Rijkswachtkazerne in Veltem wordt verbouwd naar 10 appartementen en in de Van Bladelstraat in Herent wordt een nieuwbouw gezet met 13 appartementen.

In het woongebied Molenveld, tussen de Rijweg en de Spoorwegstraat, start binnenkort de bouw van het Zavelhuis: 24 studio’s voor jongvolwassenen met een beperking. 

Aan de kant van het gemeentehuis De Kouter, in de Umafolaan, komen er 80 sociale appartementen. 

Tenslotte staan er nog 52 appartementen ingepland aan de Myrna Mackstraat.

Opgeteld komen we aan 196 extra sociale huurwoningen in Herent, 47% meer dan afgesproken.

Als iedere gemeente haar Vlaamse doelstelling haalt, komen er tegen 2020 in totaal 35.000 sociale huurwoningen bij.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is