Waarheen met je kinderen?

Waarheen met je kinderen? Dat is de vraag die je blijkbaar
moet stellen nog voor je een eerste kind op de wereld hebt
gezet. Kinderopvang moet je zoeken nog voor je zwanger bent.
Hoe zit dat in onze gemeente?

 Het LOKO (Lokaal Overleg KinderOpvang) heeft zich het voorbije jaar over deze
vraag gebogen, door middel van een bevraging van toekomstige ouders en ouders
van kinderen tot drie jaar. De resultaten verrassen niet echt. Opvang vinden is een
ware zoektocht. Vooral inwijkelingen, die nog geen netwerk van vrienden, buren en
familie hebben, vinden moeilijk de weg naar plaatselijke kinderopvanginitiatieven.

GROTE BEREIDHEID

Gelukkig is er in onze gemeente een grote bereidheid van alle soorten opvanginitiatieven
om samen te werken en de zoektocht voor ouders te vereenvoudigen.
Momenteel biedt de webstek van Kind en Gezin de beste informatie per gemeente
aan. Met het LOKO trachten we vraag en antwoord beter op elkaar af te stemmen.
Ook een gezin met wat grotere kinderen zoekt soms naar oplossingen voor kinderopvang,
vooral wanneer er een schoolvakantie zit aan te komen. Naast het grote
aanbod aan activiteiten van jeugd-, sport- en socio-culturele verenigingen en mutualiteiten
is er de gemeentelijke speelpleinwerking en de Hibhop. Dankzij de inzet
van meer dan honderd jeugdige vrijwilligers konden we in 2009 zowat 750 kinderen
en jongeren laten spelen en genieten van een gevarieerd aanbod in onze eigen
gemeente. We merken dat jongeren die de kriebels op het speelplein te pakken krijgen
zich later graag als monitor actief inzetten om de volgende generatie evenveel
plezier te laten beleven. De kinderen weten waarom …

Els Demol, schepen van Jeugd