Nijpend tekort aan noodwoningen

Er moet dringend gezocht worden naar meer opvangmogelijkheden. Het OCMW beschikt momenteel over 41 woonentiteiten, inbegrepen de noodwoningen verplichte opvang vluchtelingen en crisisopvang (Huis MARANT). Spijtig genoeg volstaat dat niet en slaagt het OCMW er niet altijd in te voldoen aan de vraag van noodhuisvesting. De N-VA wil echter dat het OCMW haar sociaal beleid kan blijven voeren.

SOCIALE ARMOEDE

Ook in onze welstellende gemeente heerst er sociale armoede. Mensen die hun huur niet kunnen betalen, worden uit hun woning gezet. Zij kloppen dan aan bij het OCMW dat hen onderdak biedt in één van de noodwoningen waarover het beschikt. In principe worden deze woningen, appartementen of kamers ter beschikking gesteld voor één maand. Deze termijn moet meestal verlengd worden omdat er nog geen andere woning kon gevonden worden. De sociale huisvestingsmaatschappijen kennen ellenlange wachtlijsten, de huurprijzen in Herent lopen vrij hoog op, ofschoon ook actief wordt gezocht buiten de gemeente.

CHAOS

Verder leest u elke dag in de kranten dat het asielbeleid in ons land een chaos is geworden. Wat velen niet weten is dat het grootste gedeelte van de asielzoekers wordt opgevangen door de OCMW’s, vermits de federale overheid beslist heeft hen te spreiden in de gemeenten. Zo dienen de OCMW’s een vast aantal asielzoekers op te vangen in hun lokaal opvanginitiatief (LOI). Indien het OCMW er niet zou in slagen de toegewezen asielzoekers huisvesting aan te bieden, wordt slechts 50 % van het leefgeld dat het OCMW hen dient te betalen, terugbetaald door de federale overheid. Dit zou een zware financiële last voor de gemeente betekenen.

NOG MOEILIJKER

Daarenboven dienen de asielzoekers binnen de 2 maanden na hun regularisatie of erkenning als politiek vluchteling het LOI te verlaten en komen zij ook vaak tijdelijk in één van de noodwoningen terecht. Zij hebben het vaak nog moeilijker op de woningmarkt want niet iedereen is bereid aan vreemdelingen te verhuren.

Marleen Schouteden, N-VA-OCMW-raadslid en lid Bijzonder Comité van de Sociale Dienst