Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 12 september 2017

Vandaag besliste het Herentse bestuur om niet deel te nemen aan de haalbaarheidsstudie naar een gezamenlijk, intergemeentelijk zwembad aan Kampenhout-Sas. De gereserveerde oppervlakte aan het Sas is te beperkt, en biedt dus geen bevredigende oplossing voor de noden van de vele schoolkinderen uit …

Op 30 mei 2017

Vanaf 1 juni 2017 vereenvoudigt de aanvraag voor de stedenbouwkundige-, verkavelings-  en milieuvergunning tot één omgevingsvergunning. Het overgrote deel van de aanvragen (projecten met medewerking van een architect) moet verplicht digitaal ingediend worden. voor een snellere en efficiëntere …

Op 30 mei 2017

Voor maximale efficiëntie, werkt HERKO samen met de stad Mechelen en andere politiezones: Sinds 2016 huurt de politiezone HERKO een verplaatsbare, onbemande camera van de gemeente Zaventem. De federale wegpolitie zorgt voor de verwerking en afhandeling van de vastgestelde snelheidsovertredingen …

Op 30 mei 2017

Wie op vakantie gaat, kan voor maximum één maand afwezigheidstoezicht aanvragen. De politie patrouilleert dan op regelmatige basis langs uw woning. Buren kunnen helpen door oplettend te zijn en verdachte handelingen te melden.  Wil je je woning beter beveiligen tegen inbrekers, doe dan beroep op de …

Op 15 maart 2017

Vanaf 1 juni wordt de openbare straatverlichting in Herent gedoofd tussen 24u en 5u, behalve op vrijdag- en zaterdagnacht. Tegen die tijd worden er nog een aantal aanpassingen doorgevoerd aan de wegsignalisatie (wegbelijning, verkeersborden, reflectoren). Op woensdag 19 april zijn er 2 infomomenten …

Op 15 maart 2017

De Wildeman, gelegen aan de Schoolstraat en Winkselsesteenweg, verandert steeds meer in een heel toegankelijk vrijetijdscentrum waar voortdurend activiteiten plaatsvinden. Om de aantrekkingskracht nog te vergroten en bezoekers echt welkom te laten voelen, worden er binnenkort houten meubels …