Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 7 juli 2016

Het gemeentebestuur van Herent is goed op weg om de opgebouwde schulden van het verleden bijna te halveren tot 23 miljoen.  Bij het begin van de legislatuur in 2012 was het niet zo goed gesteld met de gemeentefinanciën van Herent, maar op de gemeenteraad van dinsdagavond  kon onze schepen van …

Op 6 juli 2016

Het toekomstige bouwproject aan de Haachtstraat - Overstraat heeft al heel wat wat ophef veroorzaakt bij lokale bewoners en basisschool Toverveld.  Vele inwoners hebben vragen bij dit project. Wat met de gemeentelijke speelpleinwerking “De Speelkriebels”? Wat met de voor- en naschoolse opvang? Hoe …

Op 6 juli 2016

Vanaf 1 juli worden er herstelwerken uitgevoerd aan de gemeentelijke wegen in asfalt en beton. Hiervoor werd een bedrag van 180.000 euro uitgetrokken.   …

Op 25 juni 2016

Voor veel volwassenen met een beperking is zelfstandig wonen een grote wens. Vaak is er wel nood aan begeleiding en omkadering. De financiële middelen om een hele woning te huren of aan te kopen vormen daarbij een grote drempel. Zopas werd in Herent een vergunning uitgereikt voor een begeleid wonen …

Op 25 juni 2016

Deksel dicht is verplicht!Vanaf september 2016 start Ecowerf met een stickeractie om bewoners erop te wijzen dat het deksel van de GFT- en huisvuilcontainer altijd toe moet zijn. Containers die te vol geladen worden en uitpuilen vormen immers een gevaar voor de arbeiders. Wie vaak meer GFT of …

Op 25 juni 2016

In 2015 werden er door HerKo 94 anti-diefstaladviezen gegeven op vraag van inwoners van Herent. Deze gratis dienst is er voor alle inwoners. Ook werden er een aantal straten deur-aan-deur bezocht waarbij de bewoners attent gemaakt werden op diefstalgevoelige situaties. De persoonlijke aanpak door de …