Voorstelling college van burgemeester en schepenen

Op 5 december 2012

Zoals eerder gemeld werd er na afloop van de verkiezingen op 14 oktober een coalitie gevormd
door N-VA, CD&V en sp.a.
Wij zijn verheugd u vandaag de samenstelling van het nieuwe college te kunnen melden, met de
bevoegdheden van burgemeester en schepenen.

Marleen Schouteden
Burgemeester
Algemeen beleid, politie, brandweer, veiligheid, burgerzaken, begraafplaatsen

Jo De Clercq (1e schepen)
Lokale economie, lokale tewerkstelling/PWA, milieu, ontwikkelingssamenwerking (Noord-Zuid) ,
ouderenbeleid

Philippe Scheys (2e schepen)
Markten, sport, ruimtelijke ordening, stedenbouw, RUP’s (2016-2018), vrijwilligerswerk

Katleen D’haese (3e schepen)
Financiën, personeel en organisatie, ICT

Arlette Caes (4e schepen)
Openbare werken, erosie- en waterbeleid, woonbeleid

Maarten Forceville (5e schepen)
Jeugd, mobiliteit, gelijke kansen, duurzaamheidstoets

Astrid Pollers (6e schepen)
Cultuur, bibliotheekwezen, communicatie, onderwijs, RUP’s (2013-2015),
feestelijkheden, toerisme

Liesbeth Van Hemelrijck (7e schepen)
voorzitter OCMW
schepen van welzijn

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is