Luchthaven Zaventem: het standpunt van N-VA Herent

Op 30 mei 2011

De N-VA is overtuigd van het strategisch belang van de verdere ontwikkeling van de luchthaven van Zaventem. Het is een belangrijk gegeven voor zowel de economische ontwikkeling als voor de tewerkstelling. De N-VA steunt het “Ontwikkelingsperspectief Zaventem 2025” van de Vlaamse Regering.

De configuratie van de luchthaven is gegeven in volgende figuur. Hierbij is de 07-corridor van groot belang. Deze corridor ligt in het verlengde van de banen RO7 en L07.

Start- en landingsbanen Zaventem

Men maakt hierbij onderscheid tussen westelijke, zuidelijke en oostelijke configuratie zoals volgende figuur aanduidt.

Start- en landingsbanen, configuratie...

Door de invoering van geluidsnormen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het vliegtuigverkeer structureel gewijzigd. Sinds 2000 kan meer dan 30% van de vliegtuigen dit gewest niet meer overvliegen zonder de geluidsnormen te overschrijden. In Vlaanderen heeft men geen geluidsnormen zodat het vliegverkeer meer en meer over het Vlaamse Gewest gestuurd wordt. Met de oost configuratie wordt er boven de oostrand van Brussel (dit is Vlaanderen) geland en boven de Leuvense regio (dit is Vlaanderen) opgestegen. Indien de geluidsnormen geldig in Frankrijk en Wallonië van kracht zouden zijn in Vlaanderen dan zou men niet meer kunnen verkavelen in de 07-corridor. In een deel van de 07-corridor zou men de woonhuizen moeten opruimen. In de westrand is de hinder sterk toegenomen en is in de eerste vier maanden van 2011 gestegen tot 38% lawaaidagen tegen 3% voor 2000.

Mogelijke oplossing voor de Leuvense regio en dus ook voor Herent:

  • Als oplossing wordt de 07-rechtdoor ontwikkeld met winst voor alle belanghebbenden. De 07-rechtdoor is een systeem met nieuwe procedures voor zowel vertrekkende als aankomende vliegtuigen en voor het beheer van het luchtruim.

  • De 07-rechtdoor lost de lawaaiproblemen op bij oost configuratie, d.i. bij noord/oostenwind en vertrek richting Leuven zonder nadelige impact op andere regio’s of configuraties.
  • Met de 07-rechtdoor verlaten de vertrekkende vliegtuigen de 07-corridor pas achter Leuven welke nu voor Leuven rechts afdraaien. Buiten de 07-corridor kunnen de vliegtuigen de strengste geluidrichtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie respecteren. Ten oosten van Leuven zal het vertrekkend vliegverkeer +10000ft hoog vliegen, wat 3000ft hoger is dan het huidig landend verkeer in oost configuratie dat daar in een ‘leveled flight’ vliegt en zelfs 7000 ft hoger dan het landend verkeer in west configuratie. Ten zuiden van Leuven bereiken de vliegtuigen dan al een hoogte van 12000 ft. Dit zijn onschadelijke hoogtes.
  • Bij het verlaten van de 07-corridor kan ook gespreid worden op hoge hoogte dus achter Leuven waar dus ook de geluidrichtlijnen kunnen gerespecteerd worden.
  • In het 07-rechtdoor systeem zal het landend verkeer bij oost configuratie boven Leuven dubbel zo hoog vliegen als vandaag en niet meer in een lawaaierige ‘leveled flight’ maar in een quasi onhoorbare dalende glijvlucht.
  • Iedereen in de Leuvense regio zal winnen qua lawaai: overal gaan de vliegtuigen hoger tot veel hoger vliegen.
  • Ook het milieu en de vliegtuigoperatoren winnen. Rechtdoor opstijgen met bochten op hoge hoogte is veel efficiënter dan het maken van bochten op lage hoogte. Ook het aankomend luchtverkeer zit op veel hogere hoogte en in glijvlucht zodat tonnen brandstof, CO2 en fijn stof worden bespaard.

Besluit

Het standpunt van de N-VA afdeling Herent is duidelijk. De afdeling ondersteunt de optie 07-rechtdoor. Dit komt overeen met het standpunt van de WerkGroepLeuven en de N-VA is tevreden dat de gemeente Herent ook deze optie verdedigt.

Schepen en federaal parlementslid Els Demol trekt het dossier van de lawaaihinder naar zich toe, en bereidt hierover tussenkomsten in het parlement voor.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is