De jeugd is de toekomst!

Op 26 april 2012

Het is een grote bekommernis van de jeugd (en haar ouders) om in Herent te kunnen uitgaan met vrienden: gewoon samen babbelen, aan de toog hangen, 'chillen', fuiven,...

Veilig en in het eigen dorp je jeugd beleven, het is de jongeren gegund!

Marleen Schouteden

Molotov, nog drie jaar erbij...

Als schepen van Jeugd krijg ik hier zeer vaak vragen over, en terecht.  Het is een zorg die mij nauw aan het hart ligt.  Voor De Molotov in de Kouterstraat is er nu zekerheid: dit jeugdhuis kan nog drie jaar op de huidige locatie blijven.  Verder wordt er druk overlegd met De Bar en de scouts in Diependaal.  Een jeugdhuis en een scoutslokaal in een woonomgeving is immers niet gemakkelijk: we proberen de noden van jeugd én buren te verzoenen.

Nieuw jeugdhuis...

Onze grootste uitdaging blijft de inplanting van een nieuw jeugdhuis.  De realisatie van een geschikte locatie vraagt tijd en veel overleg.  We moeten hierbij ook rekening houden met de nodige veiligheidsvoorschriften van de brandweer en de geluidsnormen én tegelijkertijd het vermijden van overlast.  Samen met de werkgroep jeugdhuis hopen we binnen afzienbare tijd tot een oplossing te komen, waarmee zowel de jeugd als de omwonenden tevreden kunnen zijn.  Gemeentelijke molens malen vaak traag, maar ze malen wel degelijk!

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is