Herentse bestuursploeg werkt verder

U heeft ongetwijfeld vernomen dat de coalitie in onze gemeente een moelijke periode achter de rug heeft. De N-VA heeft zich steeds constructief opgesteld en heeft mee geholpen om oplossingen te vinden.

MOEILIJKHEDEN

De WIJ-groep onder leiding van burgemeester Willy Kuijpers was oorspronkelijk samengesteld uit 10 gekozenen die samen met de s.pa de meerderheid vormden. In de WIJgroep waren er aanvankelijk 6 Spiritleden en 3 N-VAvertegenwoordigers.
De moeilijkheden zijn ontstaan door het feit dat reeds 3 ex-Spiritvertegenwoordigers de WIJgroep verlaten hebben zodat de coalitie niet meer beschikte over een meerderheid in de gemeenteraad. Dat probleem is opgelost door de intrede van LDD in de meerderheid.

BEZUINIGINGEN

De vooropgestelde bezuinigingen waren een ernstig discussiepunt. Vooral de aangekondigde besparingen bij het OCMW zorgden voor verschillende interpretaties. Op dat vlak heeft de N-VA zich in het meerderheidsoverleg steeds positief opgesteld en duidelijk gemaakt dat aan de kerntaken van het OCMW niet mag geraakt worden.

KERNTAKEN

Intern moet het OCMW nagaan of besparingen mogelijk zijn, net zoals alle andere domeinen moeten bezuinigen. Het is de taak van het college om na te gaan waar dit op een efficiënte wijze kan gebeuren zonder dat de kerntaken van de gemeente in het gedrang komen. Het college van burgemeester en schepenen is creatief genoeg om hiervoor een oplossing te vinden.