Herent bouwt

Iedereen kan het zien. Als je in Herent rondwandelt of fietst, kom je op vele plaatsen bouwwerven tegen. De Henkel-site werd gerenoveerd, de Edelweisssite werd ingericht en aan het station is men volop met de constructie van de “Brouwershaven” bezig.

Het is een voorspelbare evolutie. In het Provinciaal Structuur Plan werd immers aangegeven dat Herent ongeveer 50 % van de uitbreiding van Leuven voor zich moest nemen. Gelukkig heeft het bestuur van onze gemeente duidelijk gesteld dat zij zelf bepaalt waar de woonuitbreiding moet komen.

Volgens het goedgekeurde Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) wordt het kerngebied van Herent omschreven als een multifunctioneel en bereikbaar hoofddorp. Herent-centrum krijgt een relatief hoge woondichtheid met appartementen, meergezinswoningen en aaneengesloten bebouwing. De kern bevindt zich tussen de Omleiding en de Mechelsesteenweg in de omgeving van het gemeentehuis en de O.-L.-Vrouwekerk. Het centrum wordt nu in de richting van het station verder uitgebouwd.

De gerenoveerde Henkel-site wordt multifunctioneel ingericht: kantoorruimte, appartementen, lofts en serviceflats worden in de kern van Herent ge-incorporeerd.

De aanwezigheid van de Edelweiss-site en de Henkel-site met daartussen de ontwikkeling van de Brouwershaven heeft uiteraard invloed op het gebruik en de ontsluiting van het gebied voor voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer. Maar een grotere woondichtheid kan en moet hand in hand gaan met een aangenaam en veilig leefklimaat. Herent-centrum zal er anders gaan uitzien ...

Karel Vlassak Voorzitter N-VA afdeling Herent