Federale verkiezingen 13 juni 2010

bedankt

Els Demol uit Herent federaal parlementslid...

Op 6 juli 2010 legde Els Demol, bestuurslid van de N-VA afdeling Herent, de eed af als federaal parlementslid.  Op deze foto zie je Els samen met Ben Weyts, Jan Jambon en Bart De Wever...

Els e.a.

Nadien werd de eedaflegging uiteraard gevierd door Els en haar hele gezin...

Els met familie

De resultaten voor het kanton Leuven...

Uitslag Kanton Leuven '10

Dit zijn onze sterkhouders uit Herent...

Els Demol

Els Demol (7933 voorkeurstemmen -> 2e zetel)

Els woont in Veltem-Beisem, is gehuwd met Philippe Lerat en mama van Tim, Elke, Hans, Nele, Stijn en Kobe.

Els, lid van de gemeenteraad van Herent sedert 2000 is, sinds 2 januari 2007, gedreven schepen van bibliotheekwezen, gezin, buitenschoolse opvang, plaatselijke tewerkstelling en vrijwilligerswerk.  Deze bevoegdheden sluiten nauw aan bij de persoonlijke interessen van Els, die in haar vrije tijd lid is van het Davidsfonds en KAV, bestuurslid van de Gezinsbond, redactielid van Brieven aan Jonge Ouders en lector in de Sint-Michielsparochie.

Verder is Els voor N-VA bestuurder van het Vlaams Woningfonds en lid van het raadgevend comité van Kind en Gezin.

Met man en kinderen woonde Els in alle hoeken van de wereld, steeds de plaatselijke taal, cultuur, levens- en geloofsovertuiging respecterend, maar altijd consequent en complexloos Vlaams.

Kathleen D'Haese

Katleen D'Haese (3517 voorkeurstemmen)

Katleen is 27 jaar, en geboren en getogen Herentenaar.

Zij is gemeenteraadslid te Herent voor N-VA.  Thema's die haar nauw aan het hart liggen zijn sociale zaken en welzijn, jeugd en financiën. Ze is dan ook actief in die commissies.

Verder vindt ze het belangrijk betrokken te zijn met de inwoners uit Herent: zo doet ze regelmatig huisbezoeken en op 11 juli gaat ze traditiegetrouw van deur tot deur met een zonnebloem.  Dit jaar wordt dat het vijfde jaar.

Verder is Katleen D'Haese heel actief in onze partij (bestuurslid N-VA Herent, arro.bestuur, partijraad en nationale raad jong n-va) en is ze stichtend lid van een jongerenafdeling.  Het gaat haar daarbij om een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Herent, Kortenberg en Haacht.

Als derde opvolger steunt ze samen met enkele andere jongeren (Arnout Coel en Frank Vannetelbosch) de N-VA lijst

Er heerst een immobilisme op federaal niveau: de federale regering slaagt er niet om essentiële problemen aan te pakken en er is dringend nood aan verandering, een grondige aanpassing van de structuren.

Katleen D'Haese is ervan overtuigd dat het programma van N-VA de garantie is voor een sterker Vlaanderen en een beter beleid.

Kiesarrondissement Leuven

De volledige lijst van N-VA-kandidaten voor het kiesarrondissement Leuven vindt U hier...