Een Vlaamse volksvertegenwoordiger voor Leuven!

Hierbij wil ik graag alle mensen bedanken die op 7 juni voor de N-VA hebben gekozen. Het sterke verkiezingsresultaat zorgde ervoor dat we kunnen starten met een uitgebreide ploeg van 16 volksvertegenwoordigers. Voor mij persoonlijk was het behalen van 8 263 voorkeurstemmen een meer dan aangename verrassing.

Bij de onderhandelingen hebben we de speerpunten van ons verkiezingsprogramma - een bijkomende Vlaamse kinderbijslag, een Vlaamse groene energiemaatschappij, een Vlaamse hospitalisatieverzekering, een Vlaams inburgeringsbeleid en een Vlaams economisch investeringsplan - stuk voor stuk in het regeerakkoord gekregen. En de N-VA heeft alle troeven in handen om dit programma te realiseren!

De zomercommissie ad hoc is - in tegenstelling tot de voorbije jaren en tot ongenoegen van sommige andere partijen - al geregeld samengekomen. Deze eerdere start kwam er enerzijds onder impuls van Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA), anderzijds omdat er toch enkele zware dossiers en hete hangijzers ter tafel liggen. Op 28 september ging het parlementaire jaar in het Vlaams Parlement officieel van start en werden ook de verschillende commissies samengesteld.

Als Vlaams parlementslid zal ik de komende jaren heel wat dossiers opvolgen via de commissies ‘Leefmilieu, natuur, ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed’, ‘Landbouw, visserij en plattelandsbeleid’, ‘Brussel Vlaamse rand’ en de commissie ‘Woonbeleid, stedelijk beleid en energie’. Daarnaast zal ik me ook buigen over het luchthavendossier met o.a. het nieuwe spreidingsplan, waardoor de Brusselse oostrand en bijgevolg ook Herent onverantwoord meer vluchten dan vroeger over zich heen krijgen.

De komende jaren is er weinig tot geen budgettaire ruimte en besparingen dringen zich op. Minister-president Kris Peeters (CD&V) beloofde dat de besparingen niet gedragen zullen worden door de mensen die het nu al moeilijk hebben. Wij houden de minister-president en zijn regering aan hun woord en zullen er vanuit het parlement nauwlettend op toekijken!

Tine Eerlingen, Vlaams N-VA-parlementslid